با سلام و احترام

ضمن تقدیر از انتخاب محققین گرامی؛

متاسفانه نشریه «علوم قرآن و تفسیر معارج» موقتا غیرفعال است و نمی تواند پذیرای مقالات شما باشد.

موفق باشید!

شماره جاری: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهمن 1396، صفحه 1-183 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر
دوره انتشار
دو فصلنامه

بانک ها و نمایه نامه ها