با سلام و احترام

دو فصلنامه ترویجی علوم قرآن و تفسیر «معارج» با هدف ارتقاء و توسعه معارف علوم قرآن و تفسیر با تأکید بر آراء و اندیشه‌های حضرت آیت الله جوادی آملی (حفظه الله) و برای ارتقا و کسب رتبه علمی - پژوهشی، پذیرای مقالات ارزشمند اساتید و فضلای حوزه و دانشگاه در موضوعات مرتبط است.

 امتیاز علمی_پژوهشی به زودی و پس از ارتقاء رتبه نشریه، به تمامی مقالات پذیرش شده قبلی (از شماره شش به بعد) تعلق خواهد گرفت.

هدف و چشم‌انداز مجله:

پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن با تاکید بر آراء و اندیشه های آیت الله جوادی آملی (دامت برکاته) در امور ذیل:

 1. ارائه پژوهش‌های نو و برخوردار از استانداردهای علمی و تخصصی، در زمینه تفسیر و علوم قرآن
 2. توسعه عرصه ­ها، روش و رویکردهای تحقیق در تفسیر و علوم قرآن
 3. مطالعه تطبیقی و مقارن موضوعات تفسیر و علوم قرآن
 4. بستر سازی برای تأملات و تعاملات اندیشورزان در مباحث بینارشته­ای تفسیر و علوم قرآن با علوم دیگر
 5. ارائه الگوها و نظریه‌های کاربردی تفسیری در برابر چالش‌های معاصر
 6. اهتمام به کاربردی کردن تفسیر قرآن در جامعه؛  

محورهای موضوعی مجله:

 1. تفسیر ترتیبی
 2. تفسیر موضوعی
 3. تفسیر تطبیقی
 4. علوم قرآن
 5. مبانی تفسیر
 6. قواعد و روش تفسیر
 7. منابع تفسیر
 8. مکاتب تفسیر
 9. گرایش‌های تفسیری
 10. قرآن و مستشرقان
 11. قرآن و علوم انسانی
شماره جاری: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهمن 1396، صفحه 1-183 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر
دوره انتشار
دو فصلنامه

بانک ها و نمایه نامه ها