اعجاز علمی قرآن در اندیشه آیت الله جوادی آملی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مراغه.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مراغه.

چکیده

اندیشمندان و مفسران، در بررسی قرآن کریم، به‏ویژه آیاتی که با علوم تجربی نسبتی دارند، رویکردشان متفاوت است. برخی بر این باورند که هر علمی از علوم بشری را می‏توان در قرآن جست‏وجو کرد. برخی معتقدند قرآن هیچ رسالتی در علوم تجربی ندارد. عده‏ای هم راه میانه را درپیش گرفته و با تخطئۀ دو دیدگاه قبلی، یافته‏های قطعی علوم جدید را در قرآن کریم پذیرفته‏اند و آن را نشانۀ اعجاز علمی این کتاب جامع بشری دانسته‏اند. ازجمله معتقدان به این نظریه، آیت‏الله جوادی آملی‏است که با تصریح به این مطلب، بر وثاقت این اندیشه افزوده‏اند. ایشان ضمن اشارۀ تلویحی به چنین اعجازی در قرآن کریم، با بهره‏گیری از دلایل عقلی، همچون دینی بودن همۀ علوم، جامع و جاودان بودن قرآن و دلایل نقلی نظیر نوآوری قرآن در برخی مطالب علمی و تصریح ائمه اطهار(علیهم السلام)، نظریۀ خویش را اثبات کرده و آن را از پیرایه‏های عصر علم‏زدۀ امروز مبرا دانسته‏اند؛ چنان‏که دربارۀ نسبت دادن هر دستاورد ظنّی علمی به قرآن هشدار می‏دهند. در این پژوهش، تلاش می‏کنیم با روش توصیفی ـ تحلیلی، اندیشه‏های آیت‏الله جوادی آملی را دربارۀ اعجاز علمی قرآن کریم بررسی کنیم.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

الإعجاز العلمی للقرآن الکریم فی فکر سماحة آیة الله جوادی الآملی

نویسندگان [English]

  • احد داوری 1
  • حمیده شفیعی 2
  • سعیده آقائی اقدم 2
1
2
چکیده [English]

الملخّص یختلف موقف المفکرین والمفسّرین فی دراسة القرآن الکریم، لا سیّما موقفهم تجاه الآی التی تمتّ إلى العلوم التجریبیة بصلة. یرى بعض منهم أنّ من الممکن العثور على کلّ علم من العلوم البشریّة فی القرآن الکریم، والبعض الآخر یعتقدون أنّ القرآن لا یحمل أیّ رسالة فی مجال العلوم التجریبیة، بینما هناک بعض المفسّرین الآخرین وفیهم سماحة آیة الله جوادی الآملی سلکوا طریق الوسطیة ودحضوا النظریّتین المذکورتین آنفاً، واعترفوا بوجود المعطیات المسلّمة للعلوم الحدیثة فی القرآن الکریم وزعموها من دلائل الإعجاز العلمی للقرآن الکریم، حیث زاد سماحته فی متانة هذا الفکر وقوّته من خلال تأکیده على هذا الواقع. یلمّح آیة الله جوادی الآملی إلى وجود مثل هذا الإعجاز فی القرآن الکریم ویثبت نظریّته من خلال إقامة بعض الدلائل العقلیة ککون جمیع العلوم دینیّة، وأبدیة القرآن الکریم وخلوده، وبعض الدلائل النقلیة کإبداع القرآن فی بعض المواضیع العلمیّة وتصریح الأئمة الطاهرین علیهم السلام. کما یعتقد ببراءة القرآن الکریم وطهارته من ظواهر العلوم فی العصر الراهن، وکذلک یحذّر من انتساب کلّ النتائج الظنّیة للعلوم إلى القرآن الکریم. أمّا الباحثون فی المقالة التی بین یدی القارئ الکریم، فیسعون إلى دراسة آراء آیة الله جوادی الآملی حول الإعجاز العلمی للقرآن الکریم وذلک اعتماداً على المنهج الوصفی ـ التحلیلی.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • الکلمات الدالّة: القرآن الکریم
  • العلوم التجریبیة
  • الإعجاز العلمی
  • آیة الله جوادی الآملی