مقایسه دیدگاه علامه طباطبایی و آیت‌الله جوادی‌آملی درباره نزول دفعی قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد علوم قرآنی دانشکدة علوم و فنون قرآن تهران

چکیده

یکی از مسائل دشوار قرآنی، چگونگی نزول آن است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، دیدگاه علامه‌طباطبایی و آیت‌الله جوادی آملی را تبیین، تحلیل و دلایلشان را نقد می‌کند. علامه‌طباطبایی به نزول دوگونه (دفعی و تدریجی) و آیت‌الله جوادی‌آملی به نزول سه‌گونه (دفعی، متوسط و تدیجی) معتقد است. دیدگاه علامه‌طباطبایی گام نخست در اثبات نزول فرامادی قرآن است و دیدگاه آیت‌الله جوادی‌آملی عهده‌دار تبیین و تفصیل نزول آن است؛ پس این‌دو دیدگاه در طول یکدیگرند و هیچ تعارضی ندارند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of AllamehTabatabaʾi and Ayatollah JavadiAmoli Views about the Immediate Revelation of the Qurʾān

نویسندگان [English]

  • Kavus Ruhi-Barandaq 1
  • Mohsen Faryadras 2
  • Khadije Faryadras 3
1
2
3
چکیده [English]

It is one of the difficult problems about Qurʾān to find out how it is revealed. In this paper, using an analytic-descriptive methodology, the views of AllamehTabatabaʾi and Ayatollah JavadiAmoli will be explained and analyzed and their reasons will be criticized. AllamehTabatabaʾithinks that there is two kinds of revelation (immediate and gradual) and Ayatollah JavadiAmoli thinks that there is three kinds of revelation (immediate, moderate, and gradual). AllamehTabatabaʾi’s view is the first step in demonstrating the supernal revelation of Qurʾān, and Ayatollah JavadiAmoli’s view explains and articulates the revelation of Qurʾān. So, there is no conflict between the two views and they are in accordance with each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qurʾān
  • Immediate Revelation
  • Gradual Revelation