بازشناسی جایگاه سنت در مکتب تفسیری قرآن‌به‌قرآن براساس تفاوت دو مرحلة تدبر و تبیین (تفسیر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی

2 عضو هیئت علمی دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران.

چکیده

مکتب تفسیری علامه طباطبایی با رویکرد قرآن‌به‌قرآن سال‌هاست ذهن پژوهشگران را به درک، بررسی، نقد و تکمیل خود مشغول کرده است. باوجود تلاش صاحب‌نظران و گشایش برخی دریچه‌های نوین، هنوز درک جامعی از چیستی این مکتب، به‌ویژه جایگاه سنت در آن به‌دست نیامده و بررسی‌های کنونی اشکال دارند و متناقض‌اند. یکی از دلایل مهم این نقصان، تفکیک نکردن «تدبر در قرآن» از «تبیین (تفسیر) قرآن» و خلط مباحث این‌دوست. در این مقاله ابتدا با نگاه جامع به سخنان علامه نشان می‌دهیم ایشان، احیاگر این مکتب، به این دو مرحله و تفاوت آن‌ها توجه کرده‌اند. سپس تفاوت‌های این‌دو را بررسی و براین‌اساس، تعریف جدیدی از جایگاه سنت در این مکتب عرضه می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing the Status of Tradition in the Qurʾān-by-Qurʾān Interpretation School on the Basis of the difference between two steps of reflection and explanation (interpretation)

نویسندگان [English]

  • mohammad barzegar 1
  • mahmood vaezi 2
1
2
چکیده [English]

The interpretation school of AllamehTabatabaʾi with its Qurʾān-by-Qurʾān approach has been engaged the minds of scholars for many years to understand, investigate, criticize, and complement it. Despite the attempts of these scholars and attaining some new insights into it, still there is no comprehensive understanding of this school, especially about the status of tradition in it, and the present views have many deficiencies and contradictions. One of the most important reasons for this deficiency is that one fail to distinguish between the “reflection on Qurʾān” and the “explanation (interpretation) of Qurʾān” and confuse them with each other. In the present paper, firstly, we will show that AllamehTabatabaʾi, the reviver of this school, recognized these two steps and their difference. Secondly, we will investigate the differences of these two, and then present a new definition of the tradition status in this school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qurʾān-by-Qurʾān Interpretation
  • Reflection on Qurʾān
  • Explanation of Qurʾān
  • Siyāq
  • Interpretation of Qurʾān
  • Interpretation school