کلیدواژه‌ها = علوم تجربی
اعجاز علمی قرآن در اندیشه آیت الله جوادی آملی

دوره 1، شماره 1، آبان 1394، صفحه 113-134

احد داوری؛ حمیده شفیعی؛ سعیده آقائی اقدم