کلیدواژه‌ها = مؤلف‌محوری
اصول روش تفسیری آیت الله جوادی آملی

دوره 3، شماره 1، بهمن 1396، صفحه 59-84

مهدی شجریان