نویسنده = خدیجه فریادرس
مقایسه دیدگاه علامه طباطبایی و آیت‌الله جوادی‌آملی درباره نزول دفعی قرآن

دوره 1، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 63-78

کاووس روحی برندق؛ محسن فریادرس؛ خدیجه فریادرس