کلیدواژه‌ها = میل
نگاه تفسیری آیت الله جوادی به مراتب محبّت الهی در عالم هستی

دوره 3، شماره 1، بهمن 1396، صفحه 35-57

علیرضا موفق؛ حسین محمدهاشمی