کلیدواژه‌ها = وجه
تعداد مقالات: 2
1. معنا و شناخت در قرآن با نگاهی به تفسیر تسنیم

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-32

علیرضا قائمی نیا