نمایه نویسندگان

ا

 • اورکی، غلامحسن بررسی تطبیقی عناصر انسجام متنی در سورة مبارکه الناس و ترجمه فارسی آن بر پایه نظریة انسجام متن هالیدی و حسن [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 129-140]

ب

 • بنی عصار، امیر تطبیق گونه های معناشناختی روایات تفسیری بر تفسیر آیت الله جوادی آملی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 85-120]

ح

 • حمیدی، شیما تحلیل شناختی مفهوم «آیه» در تفسیر تسنیم (با بررسی موردی پدیده‌های طبیعی) [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 63-85]

خ

 • خامه گر، محمد کشف استدلالی ترتیب نزول سوره فتح با روش روایی- اجتهادی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 33-56]
 • خامه گر، محمد اصول و قواعد معناشناسی واژگان فقهی در تفسیر تسنیم [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 33-61]

ر

 • روحی برندق، کاوس بررسی دیدگاه مفسران دربارۀ مفهوم امت واحد با تأکید ‌بر اندیشه‌های عبده، علامه‌طباطبایی و آیت‌الله جوادی آملی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 57-80]

ش

 • شاکرنژاد، احمد ظرفیت نظریه‌ استعاره‌های مفهومی برای استخراج الگوهای قرآنی در تبیین «زیست معنوی» [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 99-128]

ف

 • فرجی، ابراهیم بررسی دیدگاه مفسران دربارۀ مفهوم امت واحد با تأکید ‌بر اندیشه‌های عبده، علامه‌طباطبایی و آیت‌الله جوادی آملی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 57-80]
 • فریدی خورشیدی، منا جایگاه تحلیل معناشناختی وحی در تفسیر تسنیم ( با تأکید بر رویکرد شناختی) [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 155-170]

ق

 • قائمی نیا، علیرضا معنا و شناخت در قرآن با نگاهی به تفسیر تسنیم [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 5-32]

م

 • مدبر (اسلامی)، علی نقد و بررسی شبهه «بدعت» درباره منهج تفسیر قرآن با قرآن [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 5-32]
 • میری، محسن برهان محبت : نگاهی دیگر به احتجاج ابراهیم علیه السلام بر توحید ربوبی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 81-98]

ن

 • نیلی پور، مریم بررسی تطبیقی نظریه روح معنا در دیدگاه علامه‌جوادی آملی با انگاره‌های زبان‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 121-154]

و

 • ویسی، الخاص بررسی تطبیقی عناصر انسجام متنی در سورة مبارکه الناس و ترجمه فارسی آن بر پایه نظریة انسجام متن هالیدی و حسن [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 129-140]