کلیدواژه‌ها = فطرت
بررسی فطرت در قرآن

دوره 1، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 5-20

آیت الله جوادی آملی