نویسنده = ���������� ��������
قرآن کریم به‏ مثابه منبع تفسیر

دوره 1، شماره 1، آبان 1394، صفحه 67-82

محسن میری