برهان محبت : نگاهی دیگر به احتجاج ابراهیم علیه السلام بر توحید ربوبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار جامعه المصطفی(ص)، قم

چکیده

د ر طول تاریخ، محوری ترین موضوعی که انبیای الهی کوشیده اند مردم را به سوی آن سوق دهند اصل توحید و نفی شرک بوده است. از جمله این تلاش ها، رویکرد های استدلالی و عقلانی حضرت ابراهیم علیه السلام است که در قرآن کریم منعکس شده است. وی در مواجهه فکری با مشرکان زمان خود برای نفی ربوبیت ستارگان و ماه و ... و اثبات توحید ربوبی ، از برهان بهره می گیرد. تبیین های مختلفی از این برهان همچون برهان حدوث، حرکت و امکان(ماهوی) صورت گرفته است.یکی دیگر از این تبیین ها برهان محبت است.برهان محبت، استدلالی عقلی است که با محبت فطری پیوند خورده و فراتر از برهان های فلسفی و کلامی متعارف قرار می گیرد.
این پژوهش با روش استنادی- تحلیلی- استنباطی، ضمن اشاره به تبیین های مختلف، به واکاوی این تبیین می پردازد.

کلمات کلیدی: توحید، رب، افول ،محبت، برهان محبت، حرکت، امکان ، حدوث ، نیازمندی، فقر، ربوبیت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Argument from Love: Another Look at the Prophet Ibrahim’s Argument for Lordly Monotheism

نویسنده [English]

  • mohsen miry
دانشیار جامعه المصطفی(ص)، قم
چکیده [English]

In the course of history, oneness of God and denial of paganism have been the most important things that divine prophets have attempted to lead people to them. Notable among these attempts are the rational and argumentative approaches of the prophet Ibrahim quoted in Quran. Encountering the pagans of his time, He uses argumentation to deny the lordship of stars and moon and proofing the lordly monotheism. There are different presentations of this argument like contingence, motion and contingency arguments. Another one of these presentations is the argument from love. This argument is a rational argumentation which has a tie with constitutional love and stays beyond the sphere of the traditional philosophical and theological arguments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monotheism
  • Lord
  • the argument from love
  • contingence
  • contingency