بررسی دیدگاه مفسران دربارۀ مفهوم امت واحد با تأکید ‌بر اندیشه‌های عبده، علامه‌طباطبایی و آیت‌الله جوادی آملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 دانش‌آموخته حوزه علمیه قم.

چکیده

برخی آیات قرآن کریم، معانی بنیادینی دارند که به آن‌ها غررالآیات می‌گویند. یکی از این آیات، که آموزه‌های اجتماعی قرآن بر آن مترتب است، آیۀ 213 سورۀ بقره است. دیدگاه مفسران دربارۀ معنای «امت واحد» در آیه، متعدد و گاه متقابل است. هدف مقاله، عرضۀ مفهوم درست امت واحد است؛ ازاین‌رو، دیدگاه مفسران شیعه و اهلِ‌سنت را گردآوری، تحلیل و ارزیابی کرده و به این نتیجه رسیده است که دیدگاه‌های مبتنی بر تفسیر امت واحد به امت هدایت‌یافته، امت گمراه، امت سردرگم، امت خردمند و ... نادرست و نظریۀ عبده در تفسیر المنار باتوجه‌به اصلاحات علامه‌طباطبایی و آیت‌الله جوادی درست است. براساس این دیدگاه، تفسیر اجمالی آیه این خواهد بود که طبیعت مردم زندگی اجتماعی است، لازمۀ زندگی اجتماعی ایجاد اختلاف است و عقل بشر به‌تنهایی نمی‌تواند اختلاف را رفع کند؛ پس نیازمند دریافت قوانین از منبع وحی به‌دست انبیای الهی است. ارسال رسولانی که بشارت‌دهنده و بیم دهنده‌اند و بعضی از آن‌ها کتاب دارند، از ابتدای خلقت بوده است، نه از زمان خاص و در مراحل خاص.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Text Cohesion Elements in Nas Surah and its Persian Translation Based on Halliday and Hasan Cohesion of Text Theory

نویسندگان [English]

  • Kavus Ruhi-Barandaq 1
  • Ebrahim Faraji 2
چکیده [English]

The structure of the text of Quran has features that attracts the attention of scholars in any era. Nowadays, this subject matter has found an especial position in inter-disciplinary studies, particularly in religious and Quranic studies. The aim of this study is the comparative analysis of text cohesion elements in Nas Surah and its Persian translation based on Halliday and Hasan cohesion of text theory in the framework of text linguistics. We will analyze the text cohesion elements of Nas Surah in comparison with its Persian translation by Mehdi Elahi Qomshei, based on the theoretical framework of research and with the descriptive-analytic and statistical method. We have gathered the research data from Quran and reliable interpretations of Quran. Our findings show that, beside differences and similarities in using grammatical and lexical factors, both texts of Nas Surah and its Persian translation have lots of cohesion and most cohesion elements are lexical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • cohesion theory
  • Nas Surah
  • Text Linguistics