کلیدواژه‌ها = واژگان فقهی
تعداد مقالات: 1
1. اصول و قواعد معناشناسی واژگان فقهی در تفسیر تسنیم

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 33-61

محمد خامه گر


شماره‌های پیشین نشریه