نویسنده = علی مدبر (اسلامی)
تعداد مقالات: 2
1. مدرسه تفسیری علامه جوادی آملی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-33

علی مدبر (اسلامی)


2. نقد و بررسی شبهه «بدعت» درباره منهج تفسیر قرآن با قرآن

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-32

علی مدبر (اسلامی)


شماره‌های پیشین نشریه